چابهار و حاشیه‌نشینی؛ تخریب خانه‌های مردم در روستای مراد آباد کمب

ماموران دولتی خانه‌‌های برخی از مردم روستای مراد آباد کمب چابهار در استان سیستان و بلوچستان را تخریب کرده‌اند. دلیل تخریب این خانه‌ها غیر‌قانونی بودن ساخت آن‌ها اعلام شده است.