جاری شدن سیل در شش استان ایران در پی بارش شدید باران

بارش شدید باران از چهارم مرداد موجب جاری شدن سیل در۱۶ شهرستان در شش استان سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، خراسان رضوی، گلستان و خراسان جنوبی شده است.