انتقال خانواده‌های تحت محاصره در حلب از “مسیر امن”

کوچ شهروندان تحت محاصره حلب در پی آن صورت می‌گیرد که دولت سوریه باریکه‌ای را به عنوان مسیر امن برای خروج ساکنان این شهر و شبه‌نظامیانی که خود را تسلیم می‌کنند باز کرده است.