احمد جنتی: خرید رای مردم رایج شده است

رایج شدن خرید رای در ایران صدای دبیر شورای نگهبان را هم درآورد. احمد جنتی از این مساله انتقاد کرده و گفته است که با رایج شدن خرید آرا، مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌دار‌ها می‌شود.