ابراز نگرانی عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام علیرضا تاجیکی

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی، متهم به تجاوز و قتل در ۱۵‌سالگی، از دستگاه قضایی ایران خواسته است روند اجرای این حکم را متوقف کند.