روحانی به سفرهای اروپایی خواهد رفت

مجید تخت‌ روانچی گفته است که امکان دارد تا پایان سال ۲۰۱۶ حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به چند کشور اروپایی از جمله آلمان و اتریش، سفر کند.