تخت‌ روانچی: روابط ایران و کانادا هنوز بد است و اتحادیه اروپا در تهران دفتر ندارد

تخت‌ روانچی می‌گوید دفتر اتحادیه اروپا در ایران گشوده نشده، روابط با بریتانیا به سطح سفیر نرسیده و مذاکرات بین ایران و کانادا برای برقراری روابط سیاسی بی‌نتیجه بوده است.