چرا زندانیان اهل سنت اعدام شدند؟

خبرهایی از اعدام شماری از زندانیان اهل سنت در ایران منتشر شده است. پیشتر به خانواده‌های دست‌کم ۲۱ نفر از آنان اعلام شده بود برای ملاقات آخر به زندان بروند. هدف و دلیل صدور این احکام اعدام چیست؟