انتقاد شدید ناظران حقوق بشر از نقض حقوق پناهجویان در استرالیا

دولت استرالیا از سال ۲۰۱۲ بیش از هزار و ۲۰۰ نفر را بدون گذراندن فرایند قانونی پرونده پناهندگی‌ به اردوگاه‌ نائورو منتقل کرده است.