حسن عباسی، نظریه‌پرداز نزدیک به سپاه بازداشت شد

حسن عباسی به دنبال شکایت ارتش ایران و با حکم دادسرای نظامی تهران بازداشت شده است.