تلاش سازمان ملل برای توقف بشردوستانه جنگ در حلب

خبرها حاکی از بازپس‌گیری بخش‌هایی از جنوب شهر حلب به دست نیروهای دولتی سوریه است. سازمان ملل امیدوار است بر سر یک برنامه جامع بشردوستانه در این شهر توافق شود.