پوتین: به ایران برای اجرای کامل برجام کمک خواهیم کرد

پوتین ضمن اعلام خبر مذاکرات سه‌جانبه روسای جمهوری ایران، آذربایجان و روسیه به محورهای اصلی کمک‌های روسیه برای اجرای برجام و پروژه‌های حمل و نقل در ایران پرداخت.