دادستان مشهد: لغو موقت همه کنسرت‌ها در خراسان رضوی

دادستان استان خراسان رضوی می‌گوید برای پیشگیری از «اتفاقات اخلاقی ناگوار» تا وقتی شورای فرهنگ عمومی استان، چارچوب‌ها را مشخص نکرده، از کنسرت خبری نیست.