اشک‌ها و لبخندهای نخستین برندگان طلا در المپیک ریو‎

نخستین مدال آوران خوشبخت المپیک ریو شناخته شدند و برگزارکنندگان المپیک ریو ۲۰۱۶ در روز نخست رقابت‌ها بدون هیچ مشکلی از پس تدارک و برگزاری مسابقه‌ها برآمدند.