دو هزار روز حصر؛ رفع حصر تدریجی

شاید این روزها علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بیش‌تر از هر کس دیگری علاقه‌مند به رفع حصر رهبران جنبش سبز باشد؛ البته با شرایط و ویژگی‌های مطلوب خودش.