محمد عبدالهی و پنج زندانی دیگر اعدام شدند

محمد عبدالهی، زندانی سیاسی کرد بامداد سه‌شنبه ۱۰مرداد همراه با پنج زندانی مواد مخدر اعدام شد. خانواده اعدامیان اعتراض کردند. عده‌ای بازداشت شدند.