دو ایرانی به خاطر نوشته‌هایشان در «تلگرام» بازداشت شدند

پلیس فتا به سادگی می‌تواند کاربران ایرانی تلگرام را شناسایی کند. یک ایرانی به خاطر نوشته‌های کفرآمیز و یک فرد دیگر به خاطر کانال «غیر اخلاقی» بازداشت شد.