مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر: در پیشگیری از اعتیاد ۳۵ سال از جهان عقب‌تریم

در حالی که اعتیاد میان زنان و افراد تحصیل‌کرده گسترده شده است، ۸۵ درصد افرادی که ترک می‌کنند به علت ضعف درمان و عدم جامعه‌پذیری به اعتیاد بر‌می‌گردند.