منتظری در میان صداهای مرگ؛ این صداها از کجا آمده‌اند؟

صداهای منتشر شده در فایل صوتی آیت‌الله منتظری چه تاثیری در تاریخ معاصر ایران گذاشته‌اند؟ چه تاثیری بر زندگی روزمره ما دارند؟ آیا می‌شود مثل خیلی از صداها و پژواک‌های روزانه، بی‌تفاوت از کنارشان گذشت و فراموش‌شان کرد؟