انقلاب ۵۷ و معنای تاریخی کشتار ۶۷

بهرنگ زندی: گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر − این مصاحبه به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد کشتار تابستان ۱۳۶۷ صورت گرفته است.