روز هفتم المپیک ریو، روز شگفتی‌ها

روز هفتم بازی‌های المپیک ریو روز شگفتی‌ها بود. آمریکا همچنان به افزایش مدال‌های خود ادامه داد:‌ ۵۰ مدال و ۲۰ طلا. بریتانیا با سه مدال طلا به رده سوم آمد و فرانسه با پنج مدال به مکان هشتم زسید.