باهنر: امکان رفع حصر منتفی است

محمدرضا باهنر، نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های اصولگرایان که دو روز پیش گفته بود میرحسین موسوی از پذیرش شرط عدم فعالیت سیاسی برای رفع حصر سر باز زده است، توضیحاتی درباره این سخنان خود داد و گفت: «امکان رفع حصر منتفی است.»