همکاری نظامی ایران و روسیه در جنگ سوریه: پرواز جنگنده‌های روس از همدان

روسیه تعدادی از جنگنده‌های خود را در ایران مستقر کرده است. این جنگنده‌ها از پایگا‌ه‌های هوایی همدان به سوی سوریه برای بمباران مواضع داعش استفاده می‌کنند.