۶۰ دختر و پسر در یک مهمانی دستگیر شدند

نیروهای بسیج سپاه پاسداران تهران به یک مهمانی در پارک سرخه‌حصار، واقع در شرق تهران حمله کرده و بیش از ۶۰ دختر و پسر را بازداشت کردند.