میرحسین موسوی دریافت پیغام از باهنر را تکذیب کرد

در روزهای گذشته محمدرضا باهنر مدعی شده بود که به میرحسین موسوی در حصر خانگی پیغام داده و گفته است در صورت کنار گذاشتن فعالیت سیاسی آزاد خواهد شد. اکنون موسوی این ادعای باهنر را «دروغ» خوانده است.