لایحه نظام صنفی رسانه‌ها، میراث سعید امامی به مجلس می‌رود

دولت حسن روحانی بخشی از اقبالش را مدیون روزنامه‌نگاران است. با این حال یک سال پیش از آنکه مستعجل شود، می‌خواهد باقی‌مانده استقلال روزنامه‌نگاران را سلب کند.