۲۰ نماینده مجلس خواهان نشست غیرعلنی درباره حضور نظامی روسیه در ایران شدند

به‌رغم آن‌که برخی از مقامات حکومتی گفته‌اند ایران هیچ پایگاه نظامی‌‌ای در اختیار روسیه قرار نداده است، موضوع استفاده جنگنده‌های روسیه از پایگاه هوایی نوژه همدان برای حمله به داعش برای گروهی از نمایندگان مجلس ایران همچنان ناروشن است.