اولین مدال تاریخ زنان ایران در المپیک بر گردن کیمیا علیزاده

کیمیا علیزاده اولین مدال تاریخ المپیک زنان ایران را به دست آورد. او در آخرین مسابقه خود در مقابل ورزشکاری از سوئد با پیروزی پنج بر صفر به مدال برنز رسید.