نگرانی از احتمال بازداشت راحله راحمی‌پور، عمه نوزاد ناپدید شده در اوین

راحله راحمی‌پور، عمه نوزاد ناپدید شده در زندان اوین به دادسرا احضار شده است. او باید ۳۰ مرداد برای توضیح در مورد «اتهام‌های مندرج در پرونده»، در دادسرای شهید مقدس حاضر شود.