روسیه پرواز جنگنده‌های خود از پایگاه همدان را متوقف کرد

یک هفته پس از اعلام استقرار جنگنده‌های روسیه در پایگاه هوایی نوژه همدان، تهران و مسکو گفتند استفاده روسیه از این پایگاه متوقف شده است.