نامه اهالی موسیقی به روحانی: پذیرش لغو کنسرت‌ها فاجعه است

۲۶۵۸ تن از اهالی موسیقی ایران در نامه‌ سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در مورد لغو کنسرت‌ها و تمکین به آن از سوی وزارت ارشاد اسلامی، هشدار دادند.