اشغال محل برگزاری کنسرت شهرام ناظری در یزد

در ادامه مخالفت با برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای مختلف، این‌بار گروه فشار در یزد با اشغال سالن برگزاری مانع از این برنامه شدند.