مطهری خطاب به پورمحمدی: درباره اعدام‌های ۶۷ مغالطه نکنید

علی مطهری به دنبال گفته‌های اخیر وزیر دادگستری در مورد فایل صوتی آیت‌الله منتظری، نامه‌ای خطاب به او نوشته و خواسته که درباره وقایع سال ۶۷ در ایران توضیح بدهد.