خبرگان رهبری: فایل صوتی پر از غلط و تحریف است

خبرگان رهبری انتشار فایل صوتی منتظری را محکوم کرده و کشتار سال ۶۷ را «تصمیم تاریخی و انقلابی» خمینی در برخورد جدی و بدون مسامحه با مخالفان خوانده‌اند.