معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: رفع حصر در حوزه اختیارات دولت نیست

معاون حقوقی حسن روحانی در آخرین سال دولت می‌گوید که مسئله رفع حصر در حوزه اختیارات قوه مجریه و رئیس دولت نیست و دولت نمی‌خواهد در حوزه سایر قوا دخالت کند.