چرا عکسِ کتابِ بزک‌کرده منتشر می‌کنیم؟

امید کشتکار – کسی که تصویر کتاب را با دکور به اشتراک می‌گذارد، شکلی از تجربه را با مخاطب در میان می‌گذارد که شباهت‌های زیادی با پدیده‌ی قهوه‌ی بدون کافئین یا کنسرت مجازی دارد.