۳۴ زن و مرد در پارتی شبانه در کرمان دستگیر شدند

دادستانی کرمان اعلام کرده که دو برادر «با سوء استفاده از ثروت و امول خود، منزل بزرگ و مجلل‌شان در قلب شهر را به مکان برپایی فسق و فجور و سرو مشروبات الکلی و ارتکاب جرائم دیگر تبدیل کرده‌ بودند.»