مهاجرت، برای زندگی به قیمت زندگی

بر اساس آمارهای سازمان ملل تنها در سال گذشته میلادی بیش از ۵۲۰ هزار ایرانی کشورشان را برای زندگی در جایی دیگر ترک کرده‌اند. چرا ایرانی‌ها کشورشان را ترک می‌کنند و آینده این روند به کجا خواهد کشید؟