پاسخ پورمحمدی به نامه مطهری: در زمین دشمن بازی نمی‌کنم

وزیر کشور دولت یازدهم و عضو هیأت مرگ اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان در سال ۶۷ که کشتار زندانیان سیاسی را «اجرای فرامین الهی» دانسته بود، نامه علی مطهری درباره این کشتار را بی‌پاسخ گذاشت.‌