ادامه بازجویی از احمد منتظری در مورد انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری

احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، به دلیل انتشار فایل صوتی صحبت‌های پدرش درباره اعدام‌های سال ۶۷، روز دوشنبه هشتم شهریور ماه برای سومین بار در دادگاه ویژه روحانیت شهر قم بازجویی شده است. مقام‌های قضایی ادامه این بازجویی را به نهم شهریور ماه موکول کرده‌اند.