جمعیت یوزپلنگ ایران چند قلاده است؟

کاهش تعداد یوزپلنگ‌های ایران زمانی در اوایل دهه شصت به چشم آمد که مشاهده یوزها به طرز چشمگیری کاهش یافته بود. با حال از دو دهه پیش اطلاعات ما از یوزها افزایش چشمگیری یافت.