۴۲۰۰ ایرانی در یک سال از خودکشی نجات یافتند

رئیس سازمان بهزیستی ایران گفته است که اورژانس اجتماعی این سازمان در سال گذشته موفق شده چهار‌ هزار و ۲۰۰‌ نفر را از خودکشی منصرف کند و به چرخه زندگی بازگرداند.