افشای ابعاد تازه از فساد مالی در شهرداری و شورای شهر تهران

پرونده فساد شهرداری و شورای شهر تهران تنها به واگذاری املاک با یک چهارم قیمت واقعی محدود نمی‌شود. پرداخت وام با سود کم و تعاونی مسکن برای اعضاء بخش دیگری از این پرونده است.