مرگ ۹۰ کارگر در چهار ماه بر اثر حوادث کاری در استان تهران

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که در چهارماهه نخست سال جاری، ۹۰ کارگر در استان تهران بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست دادند.