حاشیه‌نشینان ادبیات ایران و نویسندگان حاشیه‌نشین

حسین نوش‌آذر- از سال ۱۳۱۱ تاکنون حاشیه‌نشینی در ایران رشد فزاینده‌ای داشته، اما درک ما از عدالت تغییر نکرده. جلوه‌‌های حاشیه‌نشینی در ادبیات معاصر ایران چیست؟