سه روز عزای عمومی در ازبکستان برای درگذشت کریم‌اف

کریم‌اف ۷۸ ساله که در پی سکته مغزی درگذشت، در زادگاهش سمرقند به خاک سپرده شد. با اعلام رسمی مرگ او، نعمت‌الله یولداش‌اف، رئیس مجلس سنا، کفیل ریاست جمهوری شد.