عضویت در “کارگروه اقدام مالی” و موج جدید دلواپسی

مخالفان پیوستن ایران به گروه بین‌المللی ضد پولشویی، این توافق را همانند لایحه کاپیتولاسیون می‌دانند. مشاور رئیس مجلس می‌گوید سپاه قدس چابک‌تر از آن است که با چند موافقت‌نامه زمین‌گیر شود.