مقاومت جامعه کارگری در برابر اصلاح قانون کار

در حالی‌که مخالفت تشکل‌های کارگری با لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد، نماینده دولت از کارگران خواست که بگذارند مجلس شورای اسلامی تصمیم نهایی بگیرد.