ایران با طرح فریز نفت مخالفت نمی‌کند

در آستانه نشست اوپک رایزنی مسئولان نفتی شدت گرفته است. ایران که پیشتر مخالف اجرای طرح فریز نفتی بود، می‌گوید که با این طرح مخالفت نمی‌کند اما موضع شفاف هم نمی‌گیرد.