انتشار اسناد “ویژه‌خواری” عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران

پس از آنکه مشاور شهردار تهران برخی از امتیازهای ویژه برای کارکنان در این نهاد را تائید کرد، خبرگزاری مهر نیز اسناد ساخت و ساز محمد سالاری عضو اصلاح‌طلب شورای شهر را انتشار داد.